Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Lạng Sơn


Công ty cổ phần xây dựng Đại thành

Mã số thuế: 4900211498

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 07-09-2001

Địa chỉ: 45 Bà Triệu - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty TNHH Thương mại Đại Việt

Mã số thuế: 4900211297

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 23-08-2001

Địa chỉ: Số 57 Đưòng Tam Thanh - Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty TNHH thơng mại Đại việt

Mã số thuế: 4900211272

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 23-08-2001

Địa chỉ: 15-khối 5-Vĩnh trại - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty TNHH Thương mại Giang Nam

Mã số thuế: 4900211240

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-08-2001

Địa chỉ: 199- Nguyễn du - Phường Đông Kinh - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Cập nhật: 21/03/2020


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiến Đại

Mã số thuế: 4900211258

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 20-08-2001

Địa chỉ: Khu 5 - Thị trấn Đình Lập - Huyện Đình Lập - Lạng Sơn

Cập nhật: 21/03/2020


Công Ty TNHH Khánh Hưng

Mã số thuế: 4900211226

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 06-08-2001

Địa chỉ: Số 230 đường Trần Đăng Ninh - Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Cập nhật: 21/03/2020


Chi nhánh Công ty TNHH - XD Kinh bắc

Mã số thuế: 2300102140-001

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 01-08-2001

Địa chỉ: Thôn kéo tào, khối 9 phường Vĩnh Trại - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Cập nhật: 21/03/2020


Câu lạc bộ vui chơi giải trí quốc tế

Mã số thuế: 4900211191

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 31-07-2001

Địa chỉ: Khu II - Đường trục chính -Cửa khẩu Tân Thanh - Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn

Cập nhật: 21/03/2020


Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ Trường Thành

Mã số thuế: 4900211106

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26-07-2001

Địa chỉ: 275 Đường Trần Đăng Ninh - Phường Tam Thanh - Thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty dược và kinh doanh XNK Minh hải - chi nhánh Lạng sơn

Mã số thuế: 2000100368-027

Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn

Ngày thành lập: 26-07-2001

Địa chỉ: Số 2 - Bà Triệu - Tỉnh Lạng Sơn - Lạng Sơn

Cập nhật: 21/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...