Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Hòa Bình


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Bình

Mã số thuế: 5400203317

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 29-08-2001

Địa chỉ: Số nhà 95, tổ 11 - Phường Đồng Tiến - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khai Thác Khoáng Sản Hoà Bình Tht

Mã số thuế: 5400203236

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 22-08-2001

Địa chỉ: Số nhà 54A, tổ 01 - Phường Đồng Tiến - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty cổ phần xây dựng thương mại Đức Trung

Mã số thuế: 5400203155

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 22-08-2001

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Huyện Mai Châu - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi Hoà Bình Tại Huyện Yên Thuỷ

Mã số thuế: 5400109811-009

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 17-08-2001

Địa chỉ: Thị Trấn yên Thuỷ - Thị trấn Hàng Trạm - Huyện Yên Thuỷ - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi Hoà Bình Tại Huyệ

Mã số thuế: 5400109811-004

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 17-08-2001

Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn Mai Châu - Huyện Mai Châu - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi Hoà Bình Tại Huyệ

Mã số thuế: 5400109811-007

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 17-08-2001

Địa chỉ: Thị trấn kỳ Sơn - Thị trấn Kỳ Sơn - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi Hoà Bình Tại Huyện Lạc Thuỷ

Mã số thuế: 5400109811-002

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 17-08-2001

Địa chỉ: Thị trấn Chi nê - Thị trấn Chi Nê - Huyện Lạc Thuỷ - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thuỷ Lợi Tại Huyện Tân Lạc

Mã số thuế: 5400109811-003

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 17-08-2001

Địa chỉ: Khu 1B - Thị trấn Mường Khến - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hoà bình

Mã số thuế: 0100111761-100

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 02-08-2001

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông - đường Hữu Nghị - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


Trường trung học phổ thông Phú Cường

Mã số thuế: 5400203081

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 02-08-2001

Địa chỉ: Xóm độc lập - Xã Hợp thịnh - Huyện Kỳ Sơn - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...