Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Huyện Nho Quan - Ninh Bình


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hùng Chín Linh

Mã số thuế: 2700903240

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 17-03-2020

Địa chỉ: Phố Tân Nhất (Gần Trung tâm giáo dục thường xuyên), Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Phát Triển Và Xây Dựng Đức Tuấn

Mã số thuế: 2700903000

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: Thôn Thượng Đồng, Xã Văn Phong, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Vật Tư - Thiết Bị Văn Phòng Bình Minh

Mã số thuế: 2700902977

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 11-03-2020

Địa chỉ: Phố Tân Nhất, Thị Trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thảo Thúy

Mã số thuế: 2700902310

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 05-03-2020

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Gia Lâm, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Quang Tư

Mã số thuế: 2700902335

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 05-03-2020

Địa chỉ: Thôn Đồi Thờ, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Nguyễn Ánh

Mã số thuế: 2700902279

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04-03-2020

Địa chỉ: Thôn Liên Minh, Xã Xích Thổ, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Summer Cúc Phương

Mã số thuế: 2700902222

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 03-03-2020

Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Cúc Phương, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Khánh Hoàn 70

Mã số thuế: 2700902078

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 28-02-2020

Địa chỉ: Thôn Phong Thành, Xã Đồng Phong, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đại Phong 86

Mã số thuế: 2700901934

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 27-02-2020

Địa chỉ: Thôn Đồi Chùa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Xây Lắp Điện Long Khánh

Mã số thuế: 2700901437

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13-02-2020

Địa chỉ: Đội 5, Xã Sơn Thành, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:


Hệ thống đang xử lý yêu cầu...