Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Ninh Vân - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình


Công Ty TNHH Xây Dựng Mỹ Thuật Song Thao

Mã số thuế: 2700902913

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 11-03-2020

Địa chỉ: Thôn Bộ Đầu, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Việt Bảo

Mã số thuế: 2700902046

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 28-02-2020

Địa chỉ: Thôn Xuân Vũ, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Mtv Minh Khang Phú

Mã số thuế: 2700902014

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 27-02-2020

Địa chỉ: Đường Đài Loan, Thôn Vũ Xá, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thành Công Atq

Mã số thuế: 2700900962

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 17-01-2020

Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Trung Thành Công

Mã số thuế: 2700899523

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13-12-2019

Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Cường An

Mã số thuế: 2700899072

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 06-12-2019

Địa chỉ: Thôn Tân Dưỡng 1, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Thiện Phú

Mã số thuế: 2700894892

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 06-08-2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dũng Tuấn

Mã số thuế: 2700894797

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 31-07-2019

Địa chỉ: Thôn Tân Dưỡng 2, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Hoàng Anh

Mã số thuế: 2700874906

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 06-08-2018

Địa chỉ: Thôn Xuân Thành, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Quang Huy Ninh Bình

Mã số thuế: 2700874575

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26-07-2018

Địa chỉ: Thôn Tân Dưỡng 2, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...