Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Ninh Thắng - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Sơn Hà

Mã số thuế: 2700903868

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 24-03-2020

Địa chỉ: Thôn Hành Cung, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 07/04/2020


Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dịch Vụ Diệu Anh

Mã số thuế: 2700899562

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13-12-2019

Địa chỉ: Đội 3, thôn Hành Cung, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...