Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Ninh Mỹ - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình


Công Ty TNHH Thương Mại Và Khoáng Sản Hải Long

Mã số thuế: 2700901726

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 20-02-2020

Địa chỉ: Xóm Tân Mỹ, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Đại Thành

Mã số thuế: 2700899033

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 29-11-2019

Địa chỉ: Khu Dạ Tràng 1, Thôn Thạch Tác, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Máy Tính Tuấn Phương

Mã số thuế: 2700896360

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 17-09-2019

Địa chỉ: Phố Tân Mỹ, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Chiều Minh Huy

Mã số thuế: 2700894571

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26-07-2019

Địa chỉ: Thôn Đồng Quan, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Phát Triển An Phát

Mã số thuế: 2700874688

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 27-07-2018

Địa chỉ: Xóm Vinh Viên, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...