Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Ninh Hải - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình


Công Ty TNHH Sen Tam Cốc

Mã số thuế: 2700901500

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 14-02-2020

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hùng Hiền

Mã số thuế: 2700901356

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 12-02-2020

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Cao Tuyết

Mã số thuế: 2700901229

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 07-02-2020

Địa chỉ: Đội 3, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Tam Cốc Tường Vy Homestay

Mã số thuế: 2700900680

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 13-01-2020

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Doanh Nghiệp Tư Nhân Làng Tam Cốc

Mã số thuế: 2700900377

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 03-01-2020

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Act

Mã số thuế: 2700891838

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 04-06-2019

Địa chỉ: Đội 2, Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Ninh Bình Solar Energy

Mã số thuế: 2700875018

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 07-08-2018

Địa chỉ: Thôn Đam Khê, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Sinh Thái Thành Tuấn

Mã số thuế: 2700874705

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 30-07-2018

Địa chỉ: Đội 1, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...