Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Xã Ninh Giang - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình


Công Ty TNHH Nhà Hàng Hyundai

Mã số thuế: 2700903970

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 25-03-2020

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn La Mai, Xã Ninh Giang, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 07/04/2020


Công Ty TNHH Đức Mạnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700901074

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 20-01-2020

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn La Vân, Xã Ninh Giang, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đầu Tư Xăng Dầu Hà Thành

Mã số thuế: 2700899918

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 23-12-2019

Địa chỉ: Ngã 3, Đường 477, Xã Ninh Giang, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...