Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Thị Trấn Thiên Tôn - Huyện Hoa Lư - Ninh Bình


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Đức Long

Mã số thuế: 2700903459

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 22-03-2020

Địa chỉ: Số 185 phố Mỹ Lộ, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 22/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Hoàng Lâm Anh

Mã số thuế: 2700901268

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 12-02-2020

Địa chỉ: Số 5, Phố Mỹ Lộ, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Trần Tuấn 189

Mã số thuế: 2700900017

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 25-12-2019

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Phố Cầu Huyện, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Sơn Hà

Mã số thuế: 2700898230

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 08-11-2019

Địa chỉ: SN 412, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Anh Nhàn

Mã số thuế: 2700897188

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 10-10-2019

Địa chỉ: SN 300, Phố cầu Huyện, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng 1168

Mã số thuế: 2700883386

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 20-12-2018

Địa chỉ: Phố Cầu Huyện, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ Đại An

Mã số thuế: 2700876526

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 21-09-2018

Địa chỉ: Phố Tây Nam, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Vina Aplus

Mã số thuế: 2700875402

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 22-08-2018

Địa chỉ: Phố Cầu Huyện, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...