Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Huyện Hoa Lư - Ninh Bình


Công Ty TNHH Thương Mại Phát Thành Vinh

Mã số thuế: 2700875875

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 06-09-2018

Địa chỉ: Đường 12C, Thôn Thanh Thượng, Xã Ninh Hòa, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Vina Aplus

Mã số thuế: 2700875402

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 22-08-2018

Địa chỉ: Phố Cầu Huyện, Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Hà Đức Hiệp

Mã số thuế: 2700875089

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 10-08-2018

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Ninh Bình Solar Energy

Mã số thuế: 2700875018

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 07-08-2018

Địa chỉ: Thôn Đam Khê, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Hoàng Anh

Mã số thuế: 2700874906

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 06-08-2018

Địa chỉ: Thôn Xuân Thành, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Sinh Thái Thành Tuấn

Mã số thuế: 2700874705

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 30-07-2018

Địa chỉ: Đội 1, Thôn Văn Lâm, Xã Ninh Hải, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Phát Triển An Phát

Mã số thuế: 2700874688

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 27-07-2018

Địa chỉ: Xóm Vinh Viên, Xã Ninh Mỹ, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Quang Huy Ninh Bình

Mã số thuế: 2700874575

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 26-07-2018

Địa chỉ: Thôn Tân Dưỡng 2, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Nguyên Sơn

Mã số thuế: 2700874085

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 17-07-2018

Địa chỉ: Thôn Đồng Quan, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đá Mỹ Nghệ Minh Đức

Mã số thuế: 2700873998

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Ngày thành lập: 12-07-2018

Địa chỉ: Thôn Đồng Quan, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...