Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa


Trần Ngọc Hùng ( TG 1152)

Mã số thuế: 1200104343-257

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: Số 2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Lê Văn Chiến ( TG 4564 )

Mã số thuế: 1200104343-258

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: số 2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Trần Phần Nhỏ ( TG 4440 )

Mã số thuế: 1200104343-251

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 24-08-2001

Địa chỉ: số 2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Trần Ngọc Tùng ( TG 4602)

Mã số thuế: 1200104343-252

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 24-08-2001

Địa chỉ: số 2 nam Kỳ KhởiNghĩa - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Trần Phần Nhỏ ( TG 4896 )

Mã số thuế: 1200104343-253

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 24-08-2001

Địa chỉ: số 2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Trần Phần Nhỏ (TG0213)

Mã số thuế: 1200104343-254

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 24-08-2001

Địa chỉ: số 2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Dương Thị út Lớn ( TG1431 )

Mã số thuế: 1200104343-255

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 24-08-2001

Địa chỉ: số 2 nam Kỳ Khởi Nghĩa - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Trần Lệ Hoa ( TG 4897 )

Mã số thuế: 1200104343-256

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 24-08-2001

Địa chỉ: số 2 nam Kỳ KhởiNghĩa - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Nguyễn Văn Hoàng (TG 4949)

Mã số thuế: 1200104343-249

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 13-07-2001

Địa chỉ: Số 2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1 - Thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Và Xây Dựng Hoà Bình

Mã số thuế: 5400202948

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 04-06-2001

Địa chỉ: Thôn Hoàng Đồng, Xã Khoan Dụ, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...