Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp


Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chợ Gạo

Mã số thuế: 1200460447

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Ngày thành lập: 05-09-2001

Địa chỉ: Ô2, Khu 1Thị Trấn Chợ Gạo - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang

Cập nhật: 21/03/2020


Phòng giao thông vận tải

Mã số thuế: 5400199526

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 12-04-2001

Địa chỉ: Thị trấn chi nê - Huyện Lạc Thuỷ - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


UBND Xã An Bình

Mã số thuế: 5400198018

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 19-01-2001

Địa chỉ: - Huyện Lạc Thuỷ - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


UBND Xã Hưng Thi

Mã số thuế: 5400198025

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 19-01-2001

Địa chỉ: - Huyện Lạc Thuỷ - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


UBND Xã Khoan Dụ

Mã số thuế: 5400198000

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 19-01-2001

Địa chỉ: - Huyện Lạc Thuỷ - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


Ban Quản lý chợ Thị xã Hoà bình

Mã số thuế: 5400193027

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 29-12-2000

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trung Trực Phường phương lâm - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


Bệnh viện đa khoa Huyện Yên Thuỷ

Mã số thuế: 5400192739

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 29-12-2000

Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm - Thị trấn Hàng Trạm - Huyện Yên Thuỷ - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


UBND Xã Yên Mông - Thành phố Hoà Bình

Mã số thuế: 5400193115

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 29-12-2000

Địa chỉ: Xã Yên Mông - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


UBND Xã Thái thịnh thành phố Hòa Bình

Mã số thuế: 5400193161

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 29-12-2000

Địa chỉ: Xã Thái thịnh - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020


UBND Phường Phương Lâm - Thành phố Hoà bình

Mã số thuế: 5400193066

Tỉnh/Thành phố: Hòa Bình

Ngày thành lập: 29-12-2000

Địa chỉ: Số 17 Đường Hoàng Diệu - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình

Cập nhật: 21/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...