Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh


Công Ty TNHH Vm Mould Việt Nam

Mã số thuế: 2301129434

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20-03-2020

Địa chỉ: Lãm làng, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Tmdv Cát Tinh

Mã số thuế: 2301129314

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 19-03-2020

Địa chỉ: Số 70 đường Nguyễn Đăng Đạo - khu 10, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Ocean

Mã số thuế: 2301129628

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 19-03-2020

Địa chỉ: Số nhà 25, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Công Nghệ An Hoàng Phú

Mã số thuế: 2301129547

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-03-2020

Địa chỉ: Số 16, Phố Hoàng Tích Chù, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ace

Mã số thuế: 2301129441

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-03-2020

Địa chỉ: khu Phương Vỹ, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Cao Viedan Tech

Mã số thuế: 2301129138

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-03-2020

Địa chỉ: 196 Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Vận Tải Lan Trinh

Mã số thuế: 2301129339

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 17-03-2020

Địa chỉ: Đường Bình Than, Khu 3, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Song Mộc

Mã số thuế: 2301128938

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 13-03-2020

Địa chỉ: Số 84 đường Huyền Quang, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bảo Phát Vina

Mã số thuế: 2301128769

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Địa chỉ: Số 604 đường Thiên Đức, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Minh Hưng Kinh Bắc

Mã số thuế: 2301128649

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Địa chỉ: Nhà 118 đường Lý Anh Tông, HUD Trầu Cau, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...