Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh


Công Ty TNHH Thương Mại Kim Khí Thanh Phong

Mã số thuế: 2301129561

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 18-03-2020

Địa chỉ: Tam Thiên Mẫu, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng An Thịnh

Mã số thuế: 2301128536

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Địa chỉ: Phố Mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Kn Tech

Mã số thuế: 2301128127

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 09-03-2020

Địa chỉ: Phố Vàng, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Môi Trường Và Xây Dựng Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301127437

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 04-03-2020

Địa chỉ: Thôn Thư Đôi, Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Kế Phương Anh

Mã số thuế: 2301126867

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-03-2020

Địa chỉ: Thôn Xuân Lê, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vận Tải Nam Phong

Mã số thuế: 2301127067

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 03-03-2020

Địa chỉ: Thôn Xuân Lê, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Dược Và Phát Triển Nhà Thuốc 24/7

Mã số thuế: 2301127123

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27-02-2020

Địa chỉ: Số 106 Lô 2 phố Hồ, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Trường Bắc Việt

Mã số thuế: 2301127010

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26-02-2020

Địa chỉ: Thôn Thanh Tương, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Tâm Minh

Mã số thuế: 2301126673

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26-02-2020

Địa chỉ: Thôn Đa Tiện, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhân Lực Thăng Long

Mã số thuế: 2301127081

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26-02-2020

Địa chỉ: Số 1068, Phố Mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...