Danh sách doanh nghiệp, tổ chức tại Huyện Lương Tài - Bắc Ninh


Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Mian

Mã số thuế: 2301129787

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 20-03-2020

Địa chỉ: Phố Kênh Vàng, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Bách 19

Mã số thuế: 2301127162

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 27-02-2020

Địa chỉ: 35, đường Phá Lãng, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Sản Xuất Tư Vấn Công Nghiệp Và Thương Mại Hoàng Minh

Mã số thuế: 2301126810

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25-02-2020

Địa chỉ: Thôn Nhất Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng An Minh Hưng

Mã số thuế: 2301109861

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 26-11-2019

Địa chỉ: Thôn Thọ Ninh, Xã Phú Lương, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Phát An Vn

Mã số thuế: 2301108258

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Địa chỉ: Thôn Hương La, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Dv Sx Và Kd Tm Bắc Hà

Mã số thuế: 2301107504

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 01-11-2019

Địa chỉ: Thôn Cáp Hạ, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Tiến Thành Bắc Ninh

Mã số thuế: 2301107328

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 29-10-2019

Địa chỉ: 664 đường Hàn Thuyên, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020

  • Ngành nghề chính:

Công Ty Cổ Phần Tiến Thịnh Copper

Mã số thuế: 2301106966

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 25-10-2019

Địa chỉ: Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghiệp Vinaco

Mã số thuế: 2301105722

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 15-10-2019

Địa chỉ: Thôn Cáp Hạ, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020


Công Ty TNHH Bắc Ninh Korea

Mã số thuế: 2301105627

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh

Ngày thành lập: 10-10-2019

Địa chỉ: Lô 230-231, Thôn Đông Hương, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật: 20/03/2020Hệ thống đang xử lý yêu cầu...